Insel: Fogo  Wanderweg:  Ort: Casa Cabral Motiv: Maschinen zur Kaffeeproduktion Motivgruppe: Technology Agriculture © Pitt Reitmaier www.Cabo-Verde-Foto.com
Insel: Fogo Ort: Casa Cabral Weg: Motiv: Maschinen zur Kaffeeproduktion Gruppe: Technology Agriculture © Pitt Reitmaier ID: 1102 sortiert runde kleine Bohnen aus
Cabo-Verde-Foto.com